Tetthetstesting av Morvikparken A og B

IR-teknikk takker Helland AS for oppdraget og ser fram til videre samarbeid.