Ny medarbeider i IR-teknikk

IR-teknikk ynskjer velkomen ein ny medarbeider.
Henning Dalland er ein erfaren byggmester og vil tilføre IR-teknikk ny kompetanse.
Han vil vera måleteknikar hjå oss.