IR-teknikk får nå også NEMKO godkjenning.

IR-teknikk vil nå også få NEMKO godkjenning, i tillegg til DNV godkjenningen.
Dette dokumenterer IR-teknikk´s profesjonalitet og kompetanse.