IR-teknikk skal trykkteste Morvikparken

IR-teknikk skal i løpet av 2014-2016 utføre trykktester på leiligheter i Morvikparken.
Se informasjon om prosjektet på http://www.morvikparken.no/default.aspx