You are here

IR-teknikk har fått sentral godkjenning for ansvarsrett kl.1.

Iht. til nye krav innført 01.01.2013, så skal alle som foretar trykktesting av klimaskjerm på nye bygninger, inneha godkjenning for ansvarsrett kl.1, kontroll av lufttetthet.
IR-teknikk har nå fått tildelt denne godkjenninga, basert på ei kvalitetsvurdering av bedriften.
Dette medfører at IR-teknikk no kan tilby denne tenesta, uavhengig av lokasjon.

Webdesign av Kjeilen Multiconsult