slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Ny ansatt i IR-teknikk

IR-teknikk ønsker sin nye medarbeider og ansvarlig for måleteknisk avdeling, Ove Morten Kjeilen, velkommen i bedriften. Ove starter sitt virke 19.aug.

IR-teknikk har fått sentral godkjenning for ansvarsrett kl.1.

Iht. til nye krav innført 01.01.2013, så skal alle som foretar trykktesting av klimaskjerm på nye bygninger, inneha godkjenning for ansvarsrett kl.1, kontroll av lufttetthet.
IR-teknikk har nå fått tildelt denne godkjenninga, basert på ei kvalitetsvurdering av bedriften.
Dette medfører at IR-teknikk no kan tilby denne tenesta, uavhengig av lokasjon.

DNV sertifisert elektrotermograf

Sertifikat nr. DNV-2010-OSL-TR-135
Sertifisert for lavspent elektro termografering/rapportering

Elektrotermografi er ein berøringsfri måling av overflatetemperaturar på elektriske komponentar.

Elektrotermografi, korleis og kvifor

Elektrotermografi er ein berøringsfri måling av overflatetemperaturar på elektriske komponentar.

Termograferinga vert utførd medan anlegget er i drift. Kameraet "ser" dårlige forbindelser og ved analysering av bileta, kan operatøren avgjera om tiltak må setjast i verk, for å hindra forverring og i verste fall, brann.
Det vert utarbeidd ein rapport som påpeikar dei eventuelle avvik som er funnen, med forslag til tiltak. Rapporten vil kunne inngå i bedriftens internkontroll.

Pages

Webdesign av Kjeilen Multiconsult