slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

EL-kontroll for Bolig og Landbruk

Nye NEMKO og FG godkjenninger for IR-teknikk

IR-teknikk er nå NEMKO og FG godkjent (Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemnd), kontrollør av bolig og næringsbygg, inkl. landbruk.
Det gis inntil 35% rabatt på brannforsikring dersom man bruker en FG godkjent kontrollør. Endel forsikringsselskap har tilsvarende ordninger også for boliger. Sjekk med ditt forsikringsselskap.

Landbruket kan også søke om støtte til å få utført elkontroll.

IR-teknikk ønsker god Jul og Godt Nytt År til alle nye og gamle kunder

Tetthetstesting av Morvikparken A og B

IR-teknikk takker Helland AS for oppdraget og ser fram til videre samarbeid.

Ny sertifisering og resertifisering

IR-teknikk har nå Level II sertifisering fra USAs ledende termografiskole, Infraspection Institute. Resertifisering hos DNV er også gjennomført.

Ny medarbeider i IR-teknikk

IR-teknikk ynskjer velkomen ein ny medarbeider.
Henning Dalland er ein erfaren byggmester og vil tilføre IR-teknikk ny kompetanse.
Han vil vera måleteknikar hjå oss.

IR-teknikk får nå også NEMKO godkjenning.

IR-teknikk vil nå også få NEMKO godkjenning, i tillegg til DNV godkjenningen.
Dette dokumenterer IR-teknikk´s profesjonalitet og kompetanse.

IR-teknikk skal trykkteste Morvikparken

IR-teknikk skal i løpet av 2014-2016 utføre trykktester på leiligheter i Morvikparken.
Se informasjon om prosjektet på http://www.morvikparken.no/default.aspx

Nye brosjyrer fra IR-teknikk

IR-teknikk AS er medlem av NHIL.

NHIL er ein interesseorganisasjon som arbeider for ein Nordhordlandsregion med eit næringsliv i vekst.

Pages

Webdesign av Kjeilen Multiconsult